• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
ג'ון מקיין arrow כוכבית המותג
כוכבית המותג

חברת כוכבית המותג מציעה שירות של מספרי כוכבית וחיוג שמות באמצעות מספר מקוצר.

חברת כוכבית המותג פועלת משנת 2006 וחברות רבות מכל תחומי הפעילות בחרו להצטרף לאורך השנים לסטנדרט העסקי של כוכבית / מספר מקוצר.

החברה מציעה שירות של מספרי כוכבית באמצעות חיוג מקוצר קליט וזכיר יותר. 

לחברה הסכמים עם כלל חברות התקשורת בישראל, הסלולריות והקוויות לאספקת שירותי הכוכבית.  

החברה מציעה חבילת שרות הכוללת מספר מקוצר זהב ושרותים נוספים הכלולים בחבילה.

ניתן ליצור קשר עם החברה ע"י חיוג ל 2427* או בטלפון 03-5753380 ,   www.starbrand.co.il

 

כוכבית המותג פועלת גם כחלופה טובה למספר 1800

 

 

 

כוכבית המותג.