• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
ג'ון מקיין
עורכי דין

עורכי דין על פי הגדרת ספרי חוקי המשפט, הם אנשים המלומדים בחוק ובמשפט בדומה למשפטנים ויועצים. אנשים המורשים לעסוק במשפט ועריכת דין וחוזים. החוק הוא סט של רגולציות ותקנות אשר נוסדו וכוננו על ידי הממסד על מנת לייצר חברה צודקת ומתוקנת מעוולות. עורכי דין תפקידם לייצג את החוק בשמירת הסדר הקיים וחתירה לצדק.
עורכי דין צריכים לדעת תיאוריות משפטיות על בוריין וכיצד לפתור בעיות סבוכות בנושא. עורכי דין נשכרים על ידי אינדיבידואלים או ארגונים על מנת לייצג אינטרס מסוים דרך החוק והמשפט.
תפקיד עורכי דין משתנה באופן משמעותי כאשר עוברים אזורי שיפוט שונים ומדינות שונות. בלימודיהם, עורכי דין לומדים את החוק בצורה הכללית ביותר. כאשר עורכי דין עוברים הסמכה והתמחות הם נדרשים לדעת את החוקים המקומיים על בוריים.


קידום אתרים