• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
ג'ון מקיין
אחריות משרד עורכי דין ולקוח אחד לשני

מהן החובות המקצועיות של משרד עורכי דין?
כל עורכי הדין כפופים לסטנדרטים נוקשים של אחריות מקצועית. הסטנדרטים האלו מתבטאים באופן ההתנהלות, במוסר ובחוקים מקצועיים שניתנים ע"י לשכת עורכי הדין. הנה כמה דוגמאות להתנהגות נאותה:
• עורך הדין חייב לייצג אותך בצורה מוסרית, בצורה נלהבת, ובתוך תחומי החוק.
• עורך הדין חייב לנתח סוגיות משפטיות וליישם ידע בחוקים שמתאים למקרה שלך.
• עורך הדין חייב לדבר איתך באופן שוטף ויעיל.
• עורך הדין חייב לך, כלקוח, נאמנות. עורך הדין שלך לא יכול לייצג אותך ולקוח אחר בעל אינטרסים הפוכים לשלך. דוגמא לכך יכולה להיות ייצוג בעל בית וגם המשכיר במקרה של פינוי כפוי.
• כל עוד עורך הדין מייצג אותך, הוא חייב לקבל ממך הוראות לצורה שבה אתה רוצה שהדבר יתבצע, אלה אם כן ההוראות שלך הם בניגוד לחוק.
• עורך הדין חייב להפריד בין הרכוש הפרטי שלך לרכוש הפרטי שלו, ולשמור את כספך בנאמנות צד שלישי. בכל עת שדרוש את הכסף או הרכוש הוא חייב להחזיר לך מיד.
• חוץ ממקרים נדירים, עורך הדין חייב לשמור על חיסיון משפטי.
• תלוי בתחום השיפוט, עורך דין אינו יכול לנהל מערכת יחסית עם לקוח.
• אם לא נתת לעורך הדין אישור בכתב אין באפשרותו לקחת תיק או לייצג לקוח שמנוגד לאינטרסים שלך.
לעורך הדין שלך יכולים להיות חבות נוספים בהתאם למקרה שלך. אם עורך דין לא מקיים את החובות הללו, ניתן להגיש תלונה בועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. יש אפשרות אפילו שרישיונו יישלל במקרים חמורים. יתכן שעורך הדין אף יתבע. אם עורך הדין לא מחויב ניתן גם לתבוע אותו על חוסר אחריות מקצועית.

האם השיחות שלך עם עורך הדין חסויות?
כן, כשאתה מדבר עם עורך דין בעניינים משפטיים, השיחות שאתה מנהל עם עורך הדין נהנות מזכויות יתר. זה אומר, להוציא מקרים מאוד בודדים, או אם אתה נותן אישור מיוחד, עורך הדין שלך לא יכול לחשוף שום חלק מהשיחות הללו לצד שלישי.

מה החובות שלך לעורך הדין?
דבר ראשון, תסתכל על החוזה שחתמת עם עורך הדין, בד"כ הסכם זה יציין את החובות והאחריות שלך כלפי עורך הדין. בחתימת ההסכם אתה מחויב לחוזה. חלק מהחובות יכולות להיות:
• להיות כן עם עורך הדין שלך.
• לשתף פעולה ולהיענות לעורך הדין.
• להיות זמין לעורך הדין ולהשתתף בהליכים המשפטיים כנדרש.
• תשלום לעורך הדין בצורה מסודרת

החובות והאחריות הם הגיון פשוט, לכן הם יתקיימו גם ללא חוזה או הסכם כתוב. אולם אם לא תקיים את חלקך עורך הדין יוכל להפסיק לתת לך את שירותיו ולוותר עליך כלקוח.